823698317@qq.com

9年专注碳纳米管技术研发与应用

电地热(电热膜)系统制造商

138-1489-6065

FEEDBACK 留言

Contact联系

QQ: 823698317

Phone: 138-1489-6065

Tel: 0512-65238871

Email: 823698317@qq.com

Add: 苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城NW07/12栋

Scan the qr codeClose